Latest Post

บ้านโมเดิร์นมีใต้ถุน ที่เที่ยวอยุธยา ที่เที่ยววังน้ำเขียว บ้านชั้นเดียวสไตล์กระท่อม
แบบบ้านบ้านนอก

แบบบ้านบ้านนอก

แบบบ้านบ้านนอก ถ้าผู้ใดได้เริ่มเดินทางชนบทเสมอ ๆ หรือดำรงชีวิตในแถบต่างจังหวัด มั่นใจว่าคุณจะได้สัมผัสชีวิตที่ให้ความรู้ความเข้าใจสึกหมดกังวล สุขใจ ทุกอย่างรอบข้างเป็นไปอย่างช้า ๆ เย็น ๆ ความระส่ำระสายแทบหาได้ยาก ที่สำคัญสิ่งแวดล้อม อากาศ ธรรมชาติ ยังคงสีเขียว สีของธรรมชาติมีให้มองเห็นอย่างมีความสุข

สิ่งพวกนี้มักส่งผลต่อภาวะจิตใจตอนปลายชีวิตของคนไม่ใช่น้อย ก็เลยมีเป้าหมายฝากชีวิตไว้กับบ้านนอกกลับไปดำรงชีวิตอย่างสุขสบายที่ชนบทแม้กระนั้นการมีเป้าหมายแบบนั้นพอ ๆ กับว่าพวกเราฝากความสำราญไว้กับอนาคตจนถึงลืมที่จะมองดูชีวิตความเป็นอยู่และก็ความสำราญของชีวิตในขณะนี้ Phuket Villas

บ้านนอก

คำว่า ต่างจังหวัด คือ ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล เป็นอาณาเขตที่พ้นจากเมืองหลวง ออกไป มีสามัญชนที่ดำรงชีวิตด้วยการกสิกรรมบาปเป็นหลัก มีระบบระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มเป็นก้อน หรือกระจุยกระจายตามลักษณะตำแหน่งที่ตั้งหรือตามพิธีกรรม มีความหนาแน่นของปริมาณประชากรน้อยกว่าในเมือง

คนในชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร การเกษตรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ และอากาศเป็นอย่างมาก ชีวิตคนในชนบท จึงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ถ้าปีไหน ฝนตกตามฤดูกาล พืชผลก็จะงอกงาม ถ้าปีใดแห้งแล้ง พืชผลก็จะเสียหาย คนชนบทก็จะเดือดร้อน มีข้าวไม่พอกิน ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เพื่อจะมาซื้อข้าวกิน ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตที่สำคัญของคนในชนบท ไม่ว่าจะทำอะไร เมื่อไร หรือจะกินอะไร ก็ขึ้นกับธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ชาวนามักจะเริ่มปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน โดยการไถและหว่าน หรือปักดำ ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน – มกราคม การทำนาโดยอาศัยน้ำฝนนี้เรียกว่า “การทำนาปี” ส่วนภาคใต้มีฝนตกล่ากว่าในภาคอื่นๆ ชาวนาในภาคใต้ จึงเริ่มการไถ เพื่อเตรียมพื้นที่ และปักดำข้าว ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน และจะเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

ในตอนนี้สังคมชนบทในประเทศไทยมีปริมาณที่น้อยลง เหตุเพราะการแพร่ของความเป็นสังคมเมืองนั้น ได้แพร่ขยายไปสู่สังคมชนบท ทำให้วิถีชีวิตของต่างจังหวัดจึงควรมีการปรับนิสัยเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้น พวกเราก็เลยค่อนจะมองเห็นพื้นที่ ที่เป็นสังคมชนบทในขณะนี้ได้น้อยมาก ด้วยเหตุว่าความก้าวหน้าในด้านสาธารณูปโภคแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆได้มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตของสังคมชนบท HOME IN PHUKET

ชุมชนต่างจังหวัด เป็นเขตพื้นที่ที่พ้นจากเมืองออกไป หรือบางทีอาจเป็นหลักที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาล เป็นเขตที่มีความรุ่งโรจน์ทางด้านวัตถุน้อย มีการจับกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ราษฎรจำนวนมากดำรงชีพทำการเกษตร ประมง เลี้ยงสัตว์ หน่วยทางด้านสังคมของชุมชนต่างจังหวัด คือ หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งอาจมีปริมาณมวลชนปราวๆ 20 ครอบครัว ถึง 100 ครอบครัวก็ได้
ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบท

สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรเนื่องจากว่ามวลชนส่วนมากของประเทศดำรงชีพทางการเกษตร เพราะฉะนั้นสังคมชนบทก็เลยจัดได้ว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย ลักษณะทั่วไปของสังคมชนบทจะมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) ครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจ เป็นทั้งยังหน่วยการสร้างและก็หน่วยบริโภค สิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งของกินจะสร้างขึ้นใช้เอง รวมทั้งยังมีดหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆอย่างเช่น ถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพ อบรมเรื่องคุณความดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว ฯลฯ
(2) สมาชิกของครอบครัวมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างเหนียวแน่น สมาชิกในชุมชนจะให้ความใส่ใจในเรื่องความเป็นเพื่อนต่อเพื่อนบ้าน มีการต่อเนื่องกันแบบสนิทสนม เอื้อเฟื้อแล้วก็บริสุทธิ์ใจต่อกัน
(3) รูปแบบของครอบครัวเป็บแบบครอบครัวขยาย สมาชิกมีหลายๆครอบครัว ซึ่งเป็นญาติกัน มาอยู่รวมในครอบครัวเดียวกันหรือรอบๆใกล้เคียงกัน
(4) วัดเป็นสถานที่สำคัญสำหรับเพื่อการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาเป็นแหล่งสำคัญสำหรับเพื่อการให้การเล่าเรียนรวมทั้งอบรมาบ่มนิสัยแก่พลเมือง ความนิยมในเรื่องคุณธรรมทางศาสนาเป็นตัวควบคุมการกระทำของคนภายในชุมชน
(5) คนต่างจังหวัดส่วนมากถือมั่นอยู่กันจารีตเดิมอย่างดีเยี่ยม ไม่ค่อยเห็นด้วยความเคลื่อนไหว
(6) คนต่างจังหวัดจะพึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แล้วก็อยู่สนิทสนมกับธรรมชาติ ทำให้ผูกพันกับความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยเวท โชค หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ
(7) คนบ้านนอกส่วนมากจะถือมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนาแล้วก็ร่วมพิธีการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงกัน อาทิเช่น งานบรรพชา งานฌาปนกิจศพ และก็งานทำบุญต่างๆ

เพราะอะไรคนถูกใจชีวิตในบ้านนอก

หากคนใดเป็นคนชนบทอยู่แล้ว การย้ายมาดำเนินชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดคงจะไม่ยากมากแค่ไหน ไม่ต้องปรับอารมณ์รวมทั้งความรู้สึกมากมายแต่ว่าสำหรับบางบุคคลที่เกิดรวมทั้งเติบโตอยู่ในเมืองมหานครที่มีสามัญชนหนาแน่น การเปลี่ยนแบบอย่างการใช้ชีวิตจากชาวเมืองวุ่นวายหน่อยๆได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งผ่านก็หลับตานอนได้ ห้องนอนมืดไม่สนิทเนื่องจากว่าแสงในเมืองก็หลับสนิท มาปฏิบัติตัวชิลๆเนิบๆอยู่ในต่างจังหวัดมันช่างไม่เหมือนกันอย่างมาก รวมทั้งตั้งแต่นี้ต่อไปก็เป็นเหตุผลเล็กน้อยว่าเพราะอะไรผู้คนถึงถูกใจชีวิตบ้านนอกมากยิ่งกว่าชีวิตในเมือง โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

 • ผู้คนเชื่อมต่อกับคุณ ฉันรู้สึกเสมือนชีวิตในเมืองอยู่เป็นประจำด้วยเหตุดังกล่าวรีบร้อนและก็รื่นเริงที่คุณมองเห็นคนตลอดระยะเวลา – แต่ว่ามิได้จริงๆเชื่อมต่อกับพวกเขา การอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดหมายคือมีเวลามากพอที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้คนรอบข้างพวกเรา มีเจ้าของร้านขนมปังที่เป็นมิตรของพวกเราที่ให้ลูกน้อยของพวกเรามีลูกน้อยของเด็กเล่นเมื่อพวกเราป๊อปหรือไดรเวอร์การจัดส่งของพัสดุภัณฑ์ที่นำของหวานฮาโลวีนสำหรับบุตรสาวของพวกเราในอาทิตย์ก่อนหน้าที่ผ่านมานี้ หลังจากนั้นเพื่อนบ้านของพวกเราก็มีส่วนร่วมในความชอบของผลงานของพวกเขากับพวกเราเพียงแค่เนื่องจากว่าอยากได้เป็นคนใจดี ผู้คนมากยิ่งกว่าจำนวนตรงนี้ไม่เคยทราบสึกมีประโยชน์สำคัญ
 • ไม่เคยทราบสึกมีประโยชน์สำคัญ บางโอกาสนี่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากความเป็นจริงที่ว่ามีร้านรวงน้อยกว่าอยู่ตรงนี้ – ห้างที่ใกล้ที่สุดของพวกเราอยู่ห่างออกไปราว 20 นาทีโดยรถยนต์และก็เป็นถนนหนทางที่เล็กหน่อยเดียว เมืองใหญ่ๆจะใช้เวลานานกว่านี้จวบจนกระทั่งฉันจะจับเมืองคุ้นชินคันเซ็น ฉันรู้สึกราวกับอาศัยอยู่ในประเทศทำให้ฉันใส่ใจดีว่าเมื่อใดก็ตามฉันจะซื้อข้าวของเนื่องจากว่ามีร้านมากไม่น้อยเลยทีเดียวในเมือง ตรงนี้ฉันไม่เคยรู้สึกว่าอยากด้วยเหตุว่ามีเพียงแค่ไม่ว่าหลายสถานที่ที่จะซื้อจากที่ใกล้เคียง
 • ได้สัมผัสความเงียบ ที่สามารถเรียกได้เลยว่าแบบเงียบจริงๆเพียงพอคนน้อย พื้นที่เตียนโล่ง กิจกรรมการรวมตัวของคนเราที่น้อยกว่า ระดับเสียงก่อกวนที่มีก็ลดน้อยลงไปด้วย
 • การออกสู่ธรรมชาติไม่จำเป็นที่ต้องมีการคิดแผนล่วงหน้าและก็วันสุดสัปดาห์ การใช้ชีวิตในเมือง บางทีอาจนับได้ว่าเป็นความท้าสำหรับคู่รักธรรมชาติบางโอกาส แน่ๆว่าเมืองนี้มีพื้นที่สีเขียวมีสวนสาธารณะที่สวยสดงดงามและก็แม้กระทั้งรอบๆวัดซึ่งมีความเข้าใจสำหรับในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ แต่ว่าอะไรที่มากกว่าที่จำเป็นต้องเดินทางอะไรบางอย่างและก็ชอบออกนอกบ้านสำหรับผัวของฉัน ไม่ใช่กรณีในช่วงเวลานี้ด้วยเหตุว่าพวกเราถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาช่องว่างที่กว้างและก็มีทางเลือกจำนวนมากสำหรับเพื่อการกอดธรรมชาติไว้ตรงนี้
 • การเข้าเมืองรู้สึกราวกับเป็นการรักษา เมื่อได้โอกาสได้ท่องเที่ยวในเมือง ถ้าหากพวกเราจะต้องไปพบบางสิ่งและไม่สามารถใช้งานได้ในต่างจังหวัดแล้วไปที่เมืองก็คือ “วันออก” แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรายกย่องจริงๆ– ไม่เคยได้รับการยินยอมรับอีกต่อไปเมื่อฉันสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆหนึ่งห้างยกตัวอย่างเช่น ทัศนคติของความรู้คุณมากยิ่งกว่าที่จะมุ่งหวังว่าทั้งหมดทุกอย่างจะอยู่ที่ปลายนิ้วของฉันเป็นความเคลื่อนไหวที่แจ่มใส
 • ผลพวงจากวัววิดน้อย เพราะว่าธรรมดาคนบ้านนอกจะมีพื้นที่รวมทั้งระยะห่างด้านสังคมอยู่แล้ว ทรัพยากรและก็อะไรอื่นๆคงจะไม่ต้องแย่งกันราวกับคนกรุง ทุกคนดำรงชีวิตกันอย่างเดิม เพียงแค่เจอหน้ากันลดน้อยลง มิได้ทำกิจกรรมด้วยกัน ต่างคนก็ต่างหันเข้าพบธรรมชาติกันลำพัง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำกันอยู่แล้ว มีพื้นที่โล่งเตียนที่โล่งแจ้งให้วิ่งเล่น แบบไม่กลัวติดเชื้อไวรัส
 • เพิ่มความถนัดหัวข้อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้คน ถึงแม้ต่างจังหวัด จะมีมวลชนบางเบา ชีวิตประจำวันแบบต่างคนต่างอยู่ แต่ว่ากระบวนการทำกิจกรรมรวมตัวกันตามเทศกาล ทำให้คนภายในเทศบาลเจอหน้ากันหลายครั้งจะไปไหน จะทำอะไรก็จะพบแม้กระนั้นคนหน้าเก่าๆแม้ว่าจะเป็นคนอินโทรเวิร์ทเพียงใด มันก็จะต้องคุยทักกับผู้อื่นเขาบ้างในกลุ่มผู้คนชุดเดิมนี้ ทุกคนจะมีความเกี่ยวข้องกัน ยกตัวอย่างเช่นคนนี้เป็นพี่น้องกับคนนี้ คนนี้ปฏิบัติงานที่เดียวกับคนนี้ ลูกคนนี้ไปสถานศึกษาเดียวกับคนนี้ อื่นๆอีกมากมาย การเชื่อมต่อข้อมูลของคนเราในหัวก็เลยเป็นไปอัตโนมัติ
ไอเดียแต่งบ้านให้มีกลิ่นต่างจังหวัด
แบบบ้านบ้านนอก

คนกรุงทุกๆวันนี้คร่ำครวญหาธรรมชาติและก็ถูกใจพาตนเองหนีความโกลาหลไปพักกายพักดวงใจตามชนบทเสมอๆแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใดกันไม่ค่อยมีเวล า ต้องการแต่งมุมบ้านให้ได้อารมณ์บ้านนอกแล้วล่ะก็ พวกเรามีมาฝากขอรับ

อีกหนึ่งไอเดียที่พาทุกคนไปสัมผัสกับการตกแต่งบ้านให้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ต่างจังหวัดน่าชื่นชม แม้ใครกันแน่ต้องการปรับโฉมบ้านให้มีบรรยากาศน่าสบาย สะท้อนเรื่องราวเสมือนกลับไปบ้านบ้านนอก วันนี้พวกเรามีแนวทางแต่งบ้านแสนสวยมานำเสนอขอรับ ยืนยันว่าทุกคนกระทำตามได้แน่ๆ

 • สร้างมุมรอบ บ้าน ให้มองบ้านนอก จับแบบบ้านคอนเทนเนอร์มาแต่งงามให้ซ่อนเร้นไปด้วยเรื่องราวของความเป็นบ้านนอกแบบง่ายๆด้วยไอเท็มสุดเก๋อย่างสุ่มไก่ ซึ่งผู้คนจำนวนมากน่าจะคุ้นตาคุ้นหน้ากันอยู่แล้ว จับมาวางในมุมพอดิบพอดีให้ดูแล้วกลมกลืนไปกับบรรยากาศของสวน จับคู่กับโต๊ะเก้าอี้ไม้เรียบง่าย มองแล้ว ให้ความรู้ความเข้าใจสึกสบายตา ราวกับอยู่ต่างจังหวัดจริงๆ
 • จัดมุมทำสวน ถ้าเกิดเบื่อการจัดและตกแต่งสวนกระถางในต้นแบบเดิมๆทดลองปรับโฉมมุมนี้ให้มีลูกเล่นสนุกสนานด้วยของตกแต่งปกติแต่ว่ารวมกันแล้วมองเก๋ อย่างบัวรดน้ำ รวมทั้ง พลั่วขนาดเล็กหลายสี เสริมมุมของการจัดตกแต่งสวนกระถางให้ได้บรรยากาศแบบกสิกรกสิกรได้ ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งยังบ้าน เพียงแค่เสริมออปชั่นเล็กๆน้อยๆก็เพลินได้เช่นเดียวกัน
 • ครัวไทยๆประดิษฐ์ครัวนำสมัยให้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ของครัวไทยในบ้านนอก ด้วยการตกแต่งที่ย้ำความอบอุ่นเป็นหลัก ลงสีครัวใหม่ให้โปร่ง โล่งเตียน สบาย ใช้ฉากไผ่แทนผ้าม่านหน้าต่าง เลือกกระเช้าหวายสำหรับใช้เก็บภาชนะด้านในครัว เท่านี้ก็ชวนชมแล้ว
 • คืนชีวิตสู่ฟาร์ม คนไหนหวานใจบันเทิงใจต้องการจะตกแต่งบ้านตามไอเดียนี้ก็เชิญชวนเลย กับการตกแต่งมุมบ้านด้วยสไตล์ฟาร์มบ้านนอก สะท้อนเรื่องราวของแม่ไก่รวมทั้งไข่ในฟาร์ม ประดับโดยการใช้แจกันแล้วก็รวงข้าวแห้ง เชื้อเชิญให้รำลึกถึงบรรยากาศของชายทุ่งทุ่งนาได้อย่างดีเยี่ยม คันทรี่ อบอุ่น บรรเทา
 • ห้องรับแขกอบอุ่น ถ้าระลึกถึงบรรยากาศของบ้านต่างจังหวัด ทดลองเลือกตกแต่งห้องรับแขกให้มีเนื้อหาของไม้ ยกตัวอย่างเช่น เลือกตู้ไม้วางแบบอบอุ่นให้ราวกับตู้ไม้เก่าในบ้านชนบท จับคู่กับโซฟาเรียบไม่ต้องแต่งเยอะแยะ ครับผม เพียงแค่เน้นย้ำบรรยากาศโปร่งสบายก็พอเพียง
 • เสน่ห์ของสังกะสี อีกหนึ่งแนวทางกล้วยๆที่สร้างบรรยากาศบ้านนอกให้ด้านในภายก็คือ ใช่เสน่ห์ของสังกะสีที่คงจะเนื้อหาเพิ่มเติม มาตกแต่งฝาผนังด้านในภาย บางทีอาจเอามาตกแม้กระนั้นเป็นบางมุม จับคู่กับเครื่องเรือนไม้ที่เปิดเผยให้มองเห็นความสวยจากแก่นไม้ เพียงเท่านี้ก็มองสบายตา งามแล้ว home

แบบบ้านไม้เพียงพอ พร้อมกลิ่นบ้านนอก

แบบบ้านบ้านนอก

บ่อยที่ผู้คนมักมีความคิดที่จะเลือกย้ายกลับภูมิลำเนารกรากในต่างจังหวัดอยู่ตลอด เพราะเหตุว่าถ้าหากคำตอบของปั้นปลายชีวิตหมายปองที่จะอยู่บ้านนอก ก็ขาดเหตุผลใดที่จำเป็นต้องรอคอยให้ถึงอายุวัยนั้น รีบกลับมาเติมเต็มสิ่งที่มีความต้องการที่มี หากแม้รายได้จะไม่มากมายเท่าอยู่ในเมือง แม้กระนั้นก็มิได้มีความหมายว่าทุกข์ยากลำบาก แม้ว่าการงานจะลดลงไป ก็บางทีอาจเป็นจุดเด่นที่ทำให้พวกเราได้พักอย่างพอเพียง แน่ๆว่า สิ่งที่ตามมาอย่างชัดเจน โน่นเป็นความโกลาหลของชีวิตต่ำลง ความสงบเงียบมากขึ้น จำนวนของความสบายก็มากขึ้นอย่างชัดเจน โดยไม่จำเป็นจำเป็นต้องพึ่งทรัพย์สินของจากต่างประเทศกายให้มากมาย ก็สามารถมีสุขได้ด้วยวิถีชีวิตกับสิ่งที่เป็น

สำหรับบ้านแบบอย่างในวันนี้ พื้นที่ใช้สอยรวมราวๆ 62 ตร.ม. งบประมาณก่อสร้างเริ่มโดยประมาณ​ 6 แสนบาท แต่ว่าถ้าหากหาวัสดุเก่ามาทำราวกับเป็นต้นว่าบ้านข้างหลังนี้ คงจะตัดงบประมาณไปได้อีกมากมาย การออกแบบเป็นบ้านไม้ชั้นเดี่ยวชูเสาสูงโดยประมาณ 60 เซ็นต์ ห้ามพื้นใต้บ้านด้วยแผ่นสังกะสีอย่างง่าย ด้านในมีเพียงแค่ 1 ห้องนอน ส่วนห้องรับแขก ครัว เปิดโล่งเตียนใช้เป็นห้องเดียวกัน ตัวบ้านใช้อุปกรณ์ไม้อีกทั้งข้างหลัง ฝาผนังรวมทั้งเพดานนิดหน่อย กรุแผ่นสังกะสี ตรงส่วนนี้แม้ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ส่วนของเพดานควรจะกลายเป็นสิ่งของอื่นๆเนื่องจากว่าสังกะสีบางทีอาจมีผลร้อนไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศนัก แม้กระนั้นถ้าเกิดคนใดกันแน่ถูกใจบางทีอาจจำเป็นต้องติดฉนวนกันความร้อนเพิ่ม บ้าน

การตกแต่งข้างในที่เน้นย้ำคุณประโยชน์ใช้สอย ชุดโซฟาขนาดเล็กไว้สำหรับเป็นมุมนั่งพักผ่อน ดูโทรทัศน์ เคาน์เตอร์ห้องครัวอยู่ในห้องเดียวกันทำให้แม่บ้าน พ่อบ้าน สามารถทำกับข้าวได้ในช่วงเวลาที่ดูโทรทัศน์ด้วยกัน โต๊ะ ตู้เก็บของเป็นเครื่องเรือนไม้มือสองเอามาซ่อมบำรุงกบไสใหม่ ทำให้ความเก่าแก่มองคลาสสิกและก็ยังสามารถใช้งานก้าวหน้า การมีข้าวของในบ้านเท่าที่มีความจำเป็นจำต้องใช้ ไม่เพียงแค่ทำให้ประหยัดเงินสำหรับเพื่อการซื้อแต่ว่ายังช่วยทำให้บ้านมองเรียบร้อย ไม่คือปัญหาบ้านเกลื่อนกลาดในคราวหลังทั้งยังการดูแลและรักษาความสะอาดก็ง่ายมากยิ่งขึ้น

อ่านบทความถัดไปของพวกเราเพิ่มเติมอีกเหมาะนี่ >> สร้างแบบบ้านโมเดิร์น ชั้นครึ่ง